AISI 301

Natomiast żelazo (użytkowane najczęściej w postaci stali), charakteryzuje się niewielką tylko odpornością na działanie korozji, nawet w powietrzu. Różne zachowanie korozyjne metali i stopów scalone jest z aranżowaniem się na powierzchni wyrobów metalowych wybitnie gładkiej, niewidocznej warstewki, która chroni metal przed korozją. Stal inox zjawisko to zostało nazwane pasywacją pokrywy metalu, a stan w jakim znajduje się ten metal - stanem pasywnym. zwłaszcza dużą podatność do pasywacji wykazują chrom i nikiel, co uzasadnia użytkowanie tych metali jako głównych dodatków stopowych do stali nierdzewnych. już przy zawartości 12-18 % chromu stal wykazuje biegłość do pasywacwisko to zostało nazwane pasywacją pokrywy metalu, a stan w jakim znajduje się ten metal - stanem pasywnym. Zwłaszcza dużą podatność do pasywacji wykazują chrom i nikiel, co uzasadnia użytkowanie tych metali jako głównych dodatków stopowych do stali nierdzewnych. Już przy zawartości 12-18 % chromu stal wykazuje biegłość do pasywacji prawie taką samą jak czysty chrom. AISI 301 dodanie do stali niklu, w zasadzie przy równoczesnej obecności molibdenu, krzemu i miedzi powoduje, że stale nierdzewne zawierające te pierwiastki mają niesłychanie dobrą wytrzymałość na korozję również w środowiskach nieutleniających. spośród hipotez dotyczących własności warstewek ochronnych jedna z nich buduje, że jest to molekularna warstewka tlenu połączona z powierzchnią metalu w sposób określany jako chemisorpcja, druga zaś, że jest to nadzwyczaj cieniutka, biegle przywierająca do metalu warstewka tlenków. warstewka ochronna może jednak ulegać uszkodzeniom na skutek oddziaływań mechanicznych lub chemicznych i toteż aby chroniła skutecznie metal, musi mieć zdolność do naprawiania się (regeneracji) w danym środowisku. w zestawieniu ze stalami węglowymi i niskostopowymi, stale nierdzewne wykazują nieporównywalnie większą wytrzymałość na przedsięwzięcie korozji. Cięcie wzdłużne dla niektórych wyrobów finalnych z tych stali przyjmowana jest trwałość korozyjna dochodząca nawet do pięćdziesięciu lat eksploatacji. niektórych wyrob

Opracowano przez: Wojtek