fotowoltaika

przypadku zwarcia odłączenie prądu będzie trudniejsze aniżeli w odniesieniu do tradycyjnych instalacji Fotowoltaiczne instalacje żywiec W podobny sposób wyłączniki automatyczne nie w każdym przypadku przyniosą odpowiednią ochronę przed energią elektryczną Fotowoltaiczne instalacje bielsko Zamontowanie jednego wyłącznika na źródło jest ciężkie do wykonania , a jednak gdyby tak było, sytuacja , że wyłączniki mogą być wyzwalaczem , gdy prąd przechodzi wyznaczony próg, utrudnia ich użycie w instalacjach fotowoltaicznych , których prąd zmienia się bardzo mało zarówno w czasie produkcji, jak i zwarć Fotowoltaika Wyzwaniem może być również zużycie sprzętu celem narażenia na złą pogodę bądź akty wandalizmu – farmy fotowoltaiczne w dużej mierze mieszczą się na takich obszarach i nie są wyposażone w funkcje nadzoru, co stawia to ryzyko bardzo realnym. Lecz jest garść kwestii , które możesz wykonać , aby wiedzieć , że Twoje instalacje fotowoltaiczne są tak zabezpieczone , jak tylko to wykonalne. Jest na przykład norma odnosząca się do instalacji elektrycznych budynków która będzie zawierać pewne wytyczne ochrony ludzi. Jednak bieżąca wersja standardu nie obejmuje zbyt wielu detali ani nie jest powszechnie używana. W dzisiejszych czasach pełen przemysł fotowoltaiczny, od instytutów normalizacyjnych po instalatorów, jest z tym na bieżąco. Wiedząc o tym wszystkim , standard może zostać aktualizowany, a przyszłe wersje z pewnością będą mieć duże ulepszenia w stosunku do tego, co jest obecnie osiągalne. Dzisiaj nie ma powodów do obaw o bezpieczeństwo aktualnych systemów fotowoltaicznych. Cały czas bądź po stronie ostrożności, a wtedy Twoje instalacje fotowoltaiczne będą takie jak być powinny. W większości przypadków , jeśli instalacja będzie zgadzać się ze wspomnianym w tym miejscu standardem i jeżeli sprzęt będzie odpowiedni do celu i prawidłowo zamontowany , sprawdzi się. Dopóki nie okaże się dostępny bardziej wytyczony standard, warto zachować zdrowy rozsądek. Finalnie będzie to oznaczać zapewnienie właściwej jakości instalacji i wybór wysokiej jakości sprzętu zainstalowanego przez wyspecjalizowanego specjalistę. Innymi słowy , zwyczajnie kieruj się zdrowym umysłem ! Nie staraj się oszczędzać za wszelką cenę i właściwie przygotuj się na instalacje fotowoltaiczne. Ponieważ instalacja o niepełnej skuteczności , stworzona przy użyciu sprzętu o niskiej jakości, powoduje komplikacje z bezpieczeństwem, wystawiając na ryzyko w podobny sposób ludzi, jak i mienie. Osłona ludzi przed porażeniem elektrycznym może być w takim układzie bazowa. Aby zabezpieczyć użytkowników przed porażeniem prądem, regulacja będzie wymagać dodatkowej bądź jeszcze większej izolacji. Będzie to znaczyć , że w przypadku awarii elektrycznej elementu urządzenia widoczne części (części, z którymi ludzie mogą potencjalnie mieć kontakt) są bezpieczne , bowiem konieczne będzie je zabezpieczać właściwymi warstwami izolacji. Zapobieganie pożarom związanym zagrożeniami izolacji, mimo iż rzadko to się dzieje w sytuacji uszkodzenia izolacji, norma wymaga środków zapobiegających wybuchowi pożaru. Izolacja musi być w każdym momencie monitorowana przez układ wykrywania uszkodzeń izolacji, który wykrywa uszkodzenia między aktywnymi komponentami a uziemieniem. Między dwiema aktywnymi fazami instalacji niekiedy ma miejsce przetężenie.

Opracowano przez: Paweł